- Thương Hoàng (nam): Sử dụng vũ khí Thương.
Phong cách chiến đấu dũng mãnh, thân thủ phi phàm, khả năng cận chiến nổi bật. Có sức mạnh xông pha trên mọi chiến trường

- Kiếm Thần (nữ): Sử dụng vũ khí Kiếm.
Phong cách chiến đấu nhanh nhẹn, thân pháp linh hoạt, chỉ số toàn diện, khả năng lấy mạng địch chỉ bằng 1 chiêu kiếm

Game SG140