[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - CỬU LINH LÚC 10:00 NGÀY 3/5[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - CỬU LINH LÚC 10:00 NGÀY 3/5

[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - CỬU LINH LÚC 10:00 NGÀY 3/5...

Thời gian: 03/05

CHI TIẾT
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THANH TOÁN GATEHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THANH TOÁN GATE

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THANH TOÁN GATE

Thời gian: 26/04

CHI TIẾT
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 8.3 PHƯỢNG NGHỊCH CỬU THIÊNUPDATE PHIÊN BẢN MỚI 8.3 PHƯỢNG NGHỊCH CỬU THIÊN

UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 8.3 PHƯỢNG NGHỊCH CỬU THIÊN

Thời gian: 23/04

CHI TIẾT
[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - ĐỘC CÔ THIÊN HẠ LÚC 10:00 NGÀY 21/4[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - ĐỘC CÔ THIÊN HẠ LÚC 10:00 NGÀY 21/4

[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - ĐỘC CÔ THIÊN HẠ LÚC 10:00 NGÀY ...

Thời gian: 20/04

CHI TIẾT
[THÔNG BÁO] DỪNG HỖ TRỢ NẠP THẺ MOBIFONE VÀ VINAPHONE[THÔNG BÁO] DỪNG HỖ TRỢ NẠP THẺ MOBIFONE VÀ VINAPHONE

[THÔNG BÁO] DỪNG HỖ TRỢ NẠP THẺ MOBIFONE VÀ VINAPHONE

Thời gian: 20/04

CHI TIẾT
[HƯỚNG DẪN] MUA THẺ SCOIN QUA MẠNG THANH TOÁN AIRPAY VÀ VÀ SỬ DỤNG NẠP VÀO DỊCH VỤ SOHAGAME[HƯỚNG DẪN] MUA THẺ SCOIN QUA MẠNG THANH TOÁN AIRPAY VÀ VÀ SỬ DỤNG NẠP VÀO DỊCH VỤ SOHAGAME

[HƯỚNG DẪN] MUA THẺ SCOIN QUA MẠNG THANH TOÁN AIRPAY VÀ VÀ SỬ DỤN...

Thời gian: 16/04

CHI TIẾT
[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - NHÂN SINH LÚC 10:00 NGÀY 12/4[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - NHÂN SINH LÚC 10:00 NGÀY 12/4

[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - NHÂN SINH LÚC 10:00 NGÀY 12/4...

Thời gian: 12/04

CHI TIẾT
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 8.1 BÍ ẨN LONG THÀNHUPDATE PHIÊN BẢN MỚI 8.1 BÍ ẨN LONG THÀNH

UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 8.1 BÍ ẨN LONG THÀNH

Thời gian: 04/04

CHI TIẾT
[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - LIỆT HỎA LÚC 10:00 NGÀY 31/3[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - LIỆT HỎA LÚC 10:00 NGÀY 31/3

[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - LIỆT HỎA LÚC 10:00 NGÀY 31/3...

Thời gian: 30/03

CHI TIẾT
[Thông Báo] Thay đổi hệ thống tính điểm Spoint[Thông Báo] Thay đổi hệ thống tính điểm Spoint

[Thông Báo] Thay đổi hệ thống tính điểm Spoint

Thời gian: 28/03

CHI TIẾT
Game SG140
;