[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - Wind- MỘT TAY CHE TRỜI 10:00 NGÀY 17/3[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - Wind- MỘT TAY CHE TRỜI 10:00 NGÀY 17/3

[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - Wind- MỘT TAY CHE TRỜI 10:00 NG...

Thời gian: 17/03

CHI TIẾT
[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - ÁM LINH 10:00 NGÀY 10/3[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - ÁM LINH 10:00 NGÀY 10/3

[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - ÁM LINH 10:00 NGÀY 10/3

Thời gian: 09/03

CHI TIẾT
[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - QUỶ LINH 10:00 NGÀY 3/3[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - QUỶ LINH 10:00 NGÀY 3/3

[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - QUỶ LINH 10:00 NGÀY 3/3

Thời gian: 02/03

CHI TIẾT
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 8.0 CỬU THIÊN THẦN KIẾMUPDATE PHIÊN BẢN MỚI 8.0 CỬU THIÊN THẦN KIẾM

UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 8.0 CỬU THIÊN THẦN KIẾM

Thời gian: 28/02

CHI TIẾT
[Sự kiện] Bách Bảo hạp - May mắn tràn đầy[Sự kiện] Bách Bảo hạp - May mắn tràn đầy

Lật ô may mắn trúng ngay Iphone X...

Thời gian: 27/02

CHI TIẾT
[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - NHẤT LINH 10:00 NGÀY 25/2[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - NHẤT LINH 10:00 NGÀY 25/2

[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - NHẤT LINH 10:00 NGÀY 25/2

Thời gian: 25/02

CHI TIẾT
LỜI CHÚC ĐẦU NĂM- MỪNG XUÂN MẬU TUẤTLỜI CHÚC ĐẦU NĂM- MỪNG XUÂN MẬU TUẤT

LỜI CHÚC ĐẦU NĂM- MỪNG XUÂN MẬU TUẤT

Thời gian: 16/02

CHI TIẾT
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 7.0 THIÊN CUNG ĐẠI CHIẾNUPDATE PHIÊN BẢN MỚI 7.0 THIÊN CUNG ĐẠI CHIẾN

UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 7.0 THIÊN CUNG ĐẠI CHIẾN

Thời gian: 01/02

CHI TIẾT
[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - SINH KIẾM 10:00 NGÀY 23/1[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - SINH KIẾM 10:00 NGÀY 23/1

[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - SINH KIẾM 10:00 NGÀY 23/1

Thời gian: 23/01

CHI TIẾT
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 6.0 DIỆT THẾ LONG HOÀNGUPDATE PHIÊN BẢN MỚI 6.0 DIỆT THẾ LONG HOÀNG

UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 6.0 DIỆT THẾ LONG HOÀNG

Thời gian: 17/01

CHI TIẾT
Game SG140
;