[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - HOÀNH KIẾM 10:00 NGÀY 9/1[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - HOÀNH KIẾM 10:00 NGÀY 9/1

[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - HOÀNH KIẾM 10:00 NGÀY 9/1

Thời gian: 09/01

CHI TIẾT
DANH SÁCH CÁC TIÊN HỮU ĐƯỢC VINH DANH NĂM 2017DANH SÁCH CÁC TIÊN HỮU ĐƯỢC VINH DANH NĂM 2017

DANH SÁCH CÁC TIÊN HỮU ĐƯỢC VINH DANH NĂM 2017

Thời gian: 03/01

CHI TIẾT
[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - TỊNH KIẾM 10:00 NGÀY 4/1[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - TỊNH KIẾM 10:00 NGÀY 4/1

[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - TỊNH KIẾM 10:00 NGÀY 4/1

Thời gian: 03/01

CHI TIẾT
[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - VÕ KIẾM 10:00 NGÀY 24/12[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - VÕ KIẾM 10:00 NGÀY 24/12

[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - VÕ KIẾM 10:00 NGÀY 24/12

Thời gian: 23/12

CHI TIẾT
CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG NOELCHUỖI SỰ KIỆN MỪNG NOEL

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG NOEL

Thời gian: 21/12

CHI TIẾT
UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 5.0 THÁNH THÚ NGŨ HÀNHUPDATE PHIÊN BẢN MỚI 5.0 THÁNH THÚ NGŨ HÀNH

UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 5.0 THÁNH THÚ NGŨ HÀNH

Thời gian: 19/12

CHI TIẾT
[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - KỲ KIẾM NGÀY 16/12[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - KỲ KIẾM NGÀY 16/12

[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - KỲ KIẾM NGÀY 16/12

Thời gian: 16/12

CHI TIẾT
[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - VẠN KIẾM NGÀY 12/12[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - VẠN KIẾM NGÀY 12/12

[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - VẠN KIẾM NGÀY 12/12

Thời gian: 11/12

CHI TIẾT
[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - THÀNH KIẾM NGÀY 8/12[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - THÀNH KIẾM NGÀY 8/12

[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - THÀNH KIẾM NGÀY 8/12

Thời gian: 07/12

CHI TIẾT
[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - PHONG KIẾM NGÀY 3/12[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - PHONG KIẾM NGÀY 3/12

[CHÍNH THỨC] KHAI MỞ SERVER MỚI - PHONG KIẾM NGÀY 3/12

Thời gian: 02/12

CHI TIẾT
Game SG140
;