[Hướng Dẫn] Mua Thẻ SohaCoin bằng ATM


[Hướng Dẫn] Mua Thẻ SohaCoin bằng ATM

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ SohaCoin bằng ATM - 1

 

Kính chào các Chư vị Bằng Hữu!
Tại Hạ xin giới thiệu tới các bằng hữu 1 cách nạp bằng thẻ SohaCoin
Để nạp thẻ các bằng hữu vui lòng vào trang:  https://muathe.sohagame.vn/#card

 

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ SohaCoin bằng ATM - 2

Sau khi điền đầy đủ thông tin và chọn "Mua Thẻ" các bằng hữu sẽ được chuyển đến giao diện WePay, tại đây các bằng hữu có thể chọn hình thức thanh toán là thẻ VISA, ATM hoặc Ví điện tử WePay

 

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ SohaCoin bằng ATM - 3

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ SohaCoin bằng ATM - 4

Sau khi điền đầy đủ thông tin các bằng hữu chọn "Đồng ý thanh toán"

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ SohaCoin bằng ATM - 5

Sau khi đồng ý thanh toán các bằng hữu nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã đăng ký

 

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ SohaCoin bằng ATM - 6

Các bằng hữu sẽ nhận được số seri và mã thẻ tương ứng thẻ SohaCoin, lúc này các bằng hữu có thể dùng để nạp vào game qua trang: https://nap.ngukiemphithien.vn/ chọn loại giao dịch thẻ SohaCoin

 

[Hướng Dẫn] Mua Thẻ SohaCoin bằng ATM - 7

Hy vòng với bài viết này sẽ giúp ích cho các bằng hữu trong Ngự Kiếm Phi Thiên!

 

Game SG140
;