UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 8.1 BÍ ẨN LONG THÀNH


Ngự Kiếm Phi Thiên – Game MMORPG THẾ HỆ MỚI hay nhất 2017

UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 8.1 BÍ ẨN LONG THÀNH

UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 8.1 BÍ ẨN LONG THÀNH - 1


Anh em thân mến, nhằm mục đích phát triển và phát triển hơn nữa BQT Ngự Kiếm Phi Thiên thông báo Update phiên bản mới 7.0 Thiên Cung Đại Chiến

Thời Gian : 8h30 - 10h30 Ngày 4/4
Nội Dung :

1 Mở: Trang bị bang: Khảm
2 Mở: Thiên kiếm Phù
3. Các điểm tối ưu hóa:
- Mở rộng giới hạn cấp phong ấn (Lv150)
- Thêm ải mới PB tổ đội liên server (Lv140)
- Nhiệm vụ Lv140 (Chính, hàng ngày, bang...)
- Ải mới PB cốt truyện (Lv145)
- Mở rộng đồ giám (Tổ đội Lv140, quái tự do 140)
- Thêm tọa kỵ bậc 13, tiên tọa bậc 12, tiên đồng bậc 12, tiên binh bậc 12
- Thêm tiên sủng đặc biệt
- Thêm thưởng mới Cao Thủ Tinh Linh
- Fix bug tọa độ trùng lặp trong Phiên Thiên Ấn Long Thành liên server
- Mở rộng đồ thần lăng tiên (+4)

Lưu Ý :Trong thời gian tiến hành nâng cấp phiên bản mới 8.0 Cửu Thiên Thần Kiếm. Chư vị Bằng Hữu vui lòng không truy cập game. Không thanh toán Scoin tránh lỗi phát sinh không mong muốn.

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NGỰ KIẾM PHI THIÊN - MMORPG THẾ HỆ MỚI 2017

PHÁT HÀNH ĐỘC QUYỀN BỞI SOHAGAME

Tải game iOS: Tại đây

Tải game Adr: Tại đây

 
Game SG140
;