UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 8.3 PHƯỢNG NGHỊCH CỬU THIÊN


Ngự Kiếm Phi Thiên – Game MMORPG THẾ HỆ MỚI hay nhất 2017

UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 8.1 BÍ ẨN LONG THÀNH

UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 8.3 PHƯỢNG NGHỊCH CỬU THIÊN - 1


Anh em thân mến, nhằm mục đích phát triển và phát triển hơn nữa BQT Ngự Kiếm Phi Thiên thông báo Update phiên bản mới 7.0 Thiên Cung Đại Chiến

Thời Gian : 8h30 - 10h30 Ngày 24/4
Nội Dung :

1 Mở: Huyền chi: Luyện hóa
2 Mở: Thần Thạch
3. Mở: Lục hợp: PB Lục Hợp, PB auto

4. Các điểm tối ưu hóa:
- Mở rộng ô túi (+200)
- Có thể hỗ trợ nhiều lần PB Lục Hợp, Cửu Thiên. Quá 3 lần sẽ không có thưởng
- Fix bug điểm đỏ PB bang
- Thêm tọa kỵ bậc 14, thần dực, thần võ, tiên đồng, tiên binh, pháp bảo, tiên tọa, tiên vũ, tiên sủng bậc 13. 
5. Liên thông cụm máy chủ:
- S56+ 58

Lưu Ý :Trong thời gian tiến hành nâng cấp phiên bản mới 8.0 Cửu Thiên Thần Kiếm. Chư vị Bằng Hữu vui lòng không truy cập game. Không thanh toán Scoin tránh lỗi phát sinh không mong muốn.

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NGỰ KIẾM PHI THIÊN - MMORPG THẾ HỆ MỚI 2017

PHÁT HÀNH ĐỘC QUYỀN BỞI SOHAGAME

Tải game iOS: Tại đây

Tải game Adr: Tại đây

 
Game SG140
;