UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 9.1 THIÊN KIÊU BÁCH MỊ


Ngự Kiếm Phi Thiên – Game MMORPG THẾ HỆ MỚI hay nhất 2017

UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 9.1 THIÊN KIÊU BÁCH MỊ

UPDATE PHIÊN BẢN MỚI 9.1 THIÊN KIÊU BÁCH MỊ - 1


Anh em thân mến, nhằm mục đích phát triển và phát triển hơn nữa BQT Ngự Kiếm Phi Thiên thông báo Update phiên bản mới 9.1 Thiên Kiêu Bách Mị

Thời Gian : 8h30 - 10h30 Ngày 20/6
Nội Dung :

1 Mở: Luyện Yêu Lô: Yêu Hồn, Dục Linh, Tụ Hồn
2 Mở: Huyễn Ảnh Quyết: Băng Phách Tuyết Ma
3. Mở: Bắt yêu bang (liên server): Mở vào 17:00=>17:30 thứ 2,4,6

4. Các điểm tối ưu hóa:
- Mở rộng boss ma tộc (Lv150, Lv160)
- Mở rộng trang bị bang Lv15, 160
- Mở rộng Phải Làm Hàng Ngày (Lv500)
- Mở rộng Tiên Lô (Lv30)
- Mở rộng giới hạn chú linh hồn khí (Tầng 100)
- Mở rộng nhẫn kết hôn (Lv50)
- Thêm tiên tọa, tiên sủng bậc 14
- Đổi map thành chính (ko có cảnh tuyết)
- Fix bug kỹ năng biến hình diệt nhanh boss
- Fix bug kỹ năng nhân vật sào huyệt ma tộc bỏ qua hạn chế cấp

Lưu Ý :Trong thời gian tiến hành nâng cấp phiên bản mới 8.0 Cửu Thiên Thần Kiếm. Chư vị Bằng Hữu vui lòng không truy cập game. Không thanh toán Scoin tránh lỗi phát sinh không mong muốn.

 

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NGỰ KIẾM PHI THIÊN - MMORPG THẾ HỆ MỚI 2017

PHÁT HÀNH ĐỘC QUYỀN BỞI SOHAGAME

Tải game iOS: Tại đây

Tải game Adr: Tại đây

 
Game SG140
;