TIÊN GIỚI CHÍ TÔN


 

Ngự Kiếm Phi Thiên – Game MMORPG THẾ HỆ MỚI hay nhất 2017

 

Thời gian sự kiện: Tiên Giới Chí tôn kéo dài 1 tuần 7 ngày, thi đấu vào 20:30 hàng ngày
21:00 thứ 7, chủ nhật mở nửa trận còn lại trong ngày
Thứ 2 bắt đầu thời gian đấu điểm, tổng 3 ngày
Thứ 5, thứ 6 đấu vòng, tổng 2 ngày
Thứ 7, chủ nhật đấu loại, tổng 2 ngày
Điều kiện tham gia:
Thiên Bảng: Lv80 trở lên (Không bao gồm Lv80) và chiến lực đạt 1200000
(Điều kiện thiên bảng tiên giới chí tôn lấy log ngày đầu làm chuẩn)
Địa bảng: Những người còn lại dưới Lv60
Cách chơi:
1. Người chơi Lv50 trở lên có thể tham gia đấu tiên giới chí tôn
2. Sau khi tiên giới chí tôn bắt đầu, những người tham gia đấu địa bảng, trong quá trình thi ddaaus nếu đật điều kiện thiên bảng cũng sẽ không được đổi thi đấu, phải tiếp tục đấu địa bảng đến khi mùa giải kết thúc
I. Đấu điểm
1. Tiên giới chí tôn đấu theo hình thức đấu điểm>đấu vòng>đấu loại, 1 mùa giải gồm 7 ngày
2. 3 ngày đầu là đấu điểm, toàn bộ người chơi Lv50 trở lên được tham gia
3. Những người tham gia đấu điều có xếp hạng điểm tương ứng, bxh chỉ hiển thị top100
4. Mỗi người chơi lần đầu vào đấu điểm đều nhận được 1000 điểm, thắng sẽ cộng điểm, thua sẽ trừ điểm
5. Liên thắng sẽ được thêm điểm, liên thắng tích lũy trong 3 ngàu đấu điểm, bỏ lượt không tính số trận liên thắng, cũng không ngắt quãng liên thắng
II. Đấu vòng
1. Khi đấu điểm kết thúc, TOP80 mỗi bảng sẽ được đấu vòng
2. Khi đấu vòng bắt đầu, 80 người được vào sẽ chia ngẫu nhiên thành 8 nhóm nhỏ sau đó đấu với nhau trong nhóm nhỏ, danh sách nhóm nhỏ có thể xem trong phần thông tin đối trận.
3. Đấu nhóm nhỏ kéo dài 3 ngày, mỗi ngày quyết đấu 1 vòng, mỗi vòng khi quyết đấu mỗi người chơi cần chiến đấu lần lượt với 9 người còn lại trong nhóm.
4. Mỗi lần thắng đều được 1 điểm, khi vòng đấu vòng cuối cùng kết thúc, top2 nhóm nhỏ sẽ được vào đấu loại (Khi điểm đấu vòng giống nhau thì sẽ xếp thứ tự theo điểm chí tôn)
III. Đấu loại
1. Khi đấu vòng kết thúc, top2 điểm mỗi nhóm nhỏ (tổng 16 người) được vào đấu loại
2. Khi đấu loại bắt đầu, 16 người chơi được ngẫu nhiên chia vị trí, sau đó thi đấu theo quy trình, có thể xem bảng quy trình trong thông tin đối trận
3. Quy trình đấu loại như sauL 16 vào 8, 8 vào 4, 4 vào 2, đấu quán quân, đấu quý quân
4. Khi thi đấu 2 bên cùng lúc nhận được buff chiến thần bảo vệ, khi thi đấu 2 bên nhận buff thuộc tính như nhau, giá trị thuộc tính cụ thể do thuộc tính 2 bên thi đấu quyết định.
5. Tuyển thủ được vào đấu loại sẽ được quà tương ứng hạng, TOP4-8 triên giới chí tôn sẽ được danh hiệu có thời hạn: "Phong Vân Tranh Bá"
6. TOP3 Thiên Bảng và Địa Bảng tiên giới chí tôn còn được lần lượt được nhận nhiều danh hiệu duy nhất có thời hạn: Thiên_Kiếm Chiếu Cửu Châu, Thiên_Tịch Quyển Bát Hoang, Thiên_Bạt Sơn Cái Thế, Địa_Kiếm Chiếu Cửu Châu, Địa_Tịch Quyển Bát Hoang, Địa_Bạt Sơn Cái Thế
7. TOP3 Thiên Bảng và Địa Bảng tiên giới chí tôn còn được khung loa quý có thời hạn: Tiên Giới Chí tôn, Tiên giới Á Tôn, Tiên Giới Quý tôn
IV. Thưởng
1. Mỗi ngày hoàn thành 3 trận đấu điểm đều được thưởng tiên giới chí tôn
2. Cả mùa giải tham gia đủ 10 trận thì khi thi đấu kết thúc sẽ được nhận quà vinh dự chí tôn
3. Vào đấu vòng thành công và TOP16 được nhận quà vòng và quà TOP16, tiếp tục vào TOP8 sẽ được nhận quà hạng tương ứng sau khi chung kết kết thúc.
4. TOP4-8 Tiên Giới Chí Tôn được danh hiệu vĩnh viễn: Phong Vân Tranh Bá
5. TOP3 Thiên Bảng tiên giới chí tôn được nhận danh hiệu duy nhất có thời hạn: Thiên_Kiếm Chiếu Cửu Châu, Thiên_Tịch Quyển Bát Hoang, Thiên_Bạt Sơn Cái Thế
5. TOP3 Địa Bảng tiên giới chí tôn được nhận danh hiệu duy nhất có thời hạn: Địa_Kiếm Chiếu Cửu Châu, Địa_Tịch Quyển Bát Hoang, Địa_Bạt Sơn Cái Thế
7. Danh hiệu sẽ phát cùng quà hạng
8. Thưởng phát qua thư
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NGỰ KIẾM PHI THIÊN - MMORPG THẾ HỆ MỚI 2017

PHÁT HÀNH ĐỘC QUYỀN BỞI SOHAGAME

Tải game iOS: Tại đây

Tải game Adr: Tại đây

Game SG140
;