[Tính năng] Hệ thống Phi thăng


Chư vị bằng hữu thân mến!

Hệ thống phi thăng sẽ mở khi nhân vật đạt lv80, người chơi chỉ cần khiêu chiến thành công 7 ải sẽ phi thăng thành công.

7 ải phi thăng, mỗi ngày người chơi được phép khiêu chiến một ải. Sau khi vượt ải thành công sẽ được tặng thẻ đồ đỏ. Hoàn thành đủ 7 ải, người chơi được nhận hiệu ứng kĩ năng và thời trang mới.

Thời trang phi thăng

Các tính năng khác xem tại:

HỆ THỐNG TÍNH NĂNG

 

Game SG140
;