Tính năngHỆ THỐNG THIÊN CƯƠNG

Tinh năng bổ trợ cho người chơi

Thời gian: 17/07

CHI TIẾT
Tính năngPHỤ BẢN VIP

Người chơi vip đạt cấp yêu cầu sẽ được khiêu chiến PB VIP....

Thời gian: 15/07

CHI TIẾT
Tính năngPHÓ BẢN VIP

Phụ bản dành cho VIP

Thời gian: 15/07

CHI TIẾT
Tính năngPHỤ BẢN CỐT TRUYỆN

PHỤ BẢN TẶNG TRANG BỊ

Thời gian: 14/07

CHI TIẾT
Tính năngTÍNH NĂNG HỒN KHÍ

Tính năng tặng free giúp tăng lực chiến tối ưu.

Thời gian: 10/07

CHI TIẾT
Tính năngHỆ THỐNG TIÊN ĐỒNG

Hệ thống tiên đồng hỗ trợ pk, buff lực chiến

Thời gian: 07/07

CHI TIẾT
Tính năngHỆ THỐNG THẦN DỰC

Hệ thống thần dực rực rỡ

Thời gian: 06/07

CHI TIẾT
Tính năngHỆ THỐNG TỌA KỴ

Hệ thống tọa kỵ đa dạng, siêu ngầu.

Thời gian: 06/07

CHI TIẾT
Tính năngTÍNH NĂNG KẾT HÔN

Chơi tiên hiệp- kết tiên duyên.

Thời gian: 06/07

CHI TIẾT
Tính năngHỆ THỐNG BANG HỘI

- Hệ thống bang hội đặc sắc.

Thời gian: 06/07

CHI TIẾT
Game SG140
;